Położnictwo

pon. - pt.: 7:00 - 15:00

+48 17 773 57 49

poloznictwo@pro-familia.pl

Ginekologia i Patologia ciąży

pon. - pt.: 7:00 - 15:00

+48 17 773 57 62

gip@pro-familia.pl